Anicare on eurooppalainen projekti jonka tavoitteena on ottaa käyttöön innovatiivisia pedagogisia lähestymistapoja. Niiden tarkoitus on tukea eläinten hyvinvoinnin opettamista ja oppimista. Menetelminä ovat mm. Videoidut eläintenhoitokäytännöt ja ANIPHI työskentelyalusta
Anicare pyrkii edistämään kriittistä, luovaa ja eettistä ajattelua samalla kunnioittaen eläimiä ja viljelijöitä.
Opetussuunitelma tuottajille ja kouluttajille tarjoaa pedagogisia ohjenuoria sekä menetelmiä ja työkaluja.